Velkommen til EMCC Norge – din coaching og mentor partner

Vi er en profesjonell medlemsorganisasjon for mentorer, coacher og veiledere. EMCC Norge eksisterer for å fremme den profesjonelle utviklingen av mentoring, coaching og veiledning i Norge gjennom etikk, standarder og forskning, til fordel for samfunnet.

Vi forener utøvere/leverandører, forskere og innkjøpere.

Vi skaper møteplasser for å definere, skape og fremme «best practise» for alle som jobber innen fagfeltet vårt.

Som medlem hos oss får du nettverk med likesinnede, dele læring og fremgang i utviklingen din, sertifisering/kvalitetsstandard og anerkjennelse av praksis gjennom vårt profesjonelle nettverk i Norge.

Medlemsmøter

Norsk Standard for coaching

EMCC Norge og EMCC Global er en aktiv bidragsyter og pådriver i arbeidet med en felles Norsk Standard for Coaching.

Standard Norge har samlet pådrivere innen bransjen som skal utvikle en Norsk Standard for en kompetanse for mentorer og coacher.

Det er viktig for bransjen å få en felles standard som alle aktører kan enes om og dette vil være fremtidens standard som igjen bidrar til å kvalitet og forutsigbarhet for alle som er innkjøpere av våre tjenester. Du kan lese mer om det pågående arbeidet her.