Hvem er vi?

EMCC er et pan-europeisk forum som arbeider for å styrke kvaliteten i mentoring og coaching og fremme god praksis. Vi er en nytenkende bransjeforening som samler alle som arbeider profesjonelt med mentoring og coaching både teoretisk og praktisk:

  • konsulenter og praktikere
  • HR-ledere og HR-konsulenter
  • akademikere og forskere er alle velkomne!

Arbeidsmetoden i mentoring og coaching er i konstant utvikling og det er et behov for et felles forum, hvor vi kan drøfte utvikling, kvalitet og kvalitetssikring.

Hva er vi?

Når organisasjoner som bruker mentoring og coaching, møtes med leverandører og forskere oppstår ny viten, nye innsikter og basis for kvalitetsutvikling. EMCC har flere unike møteplasser som inspirerer til å utvikle nye praktiske metoder fra forskning men også ny forskning på bakgrunn av praksis.

Og EMCC er et forum for å dele kunnskap, inspirasjon, sparring, erfaringsutveksling og drøfting av god praksis – både nasjonalt og internasjonalt. EMCC jobber for å innføre globale kvalitetsstandarder på området. På basis av et stort forskningsprosjekt har vi utviklet EQA – EMCC Quality Award, som er et kvalitetsstempel for mentoring og coaching utdanning.

Medlemsbasert

Som bransjeorganisasjon jobber vi sammen for å opprettholde, påvirke, utvikle og utvikle høye kvalitetsstandarder innen coaching og mentoring i Norge. Fra 2020 har EMCC vært delaktig i å utvikle en ISO sertifisert Norsk Standard for Coaching i samarbeid med Standard Norge og andre aktører og bransjeorganisasjoner i markedet. Du kan lese mer om arbeidet her. 

Vi støtter medlemmene våre i en rekke coaching-, mentor- og veiledningssammenhenger, inkludert de som er selvstendig næringsdrivende eller uavhengige, de som jobber internt som en del av en organisasjon, og de som gir opplæring og kvalifikasjoner til andre.

Vi leder an i våre standarder, etikk og rammer for å hjelpe profesjonell praksis. Vår forskning og arbeid tiltrekker seg bidrag fra de beste innen coaching yrket.

Vi tilbyr anerkjente kontinuerlige faglige utviklingsarrangementer. Vi gjør alt dette gjennom arbeidet til våre frivillige.

Historie

EMCC ble grunnlagt i 1992 og er en uavhengig, upartisk og non-profit organisasjon. Den årlige konferansen samler foredragsholdere og deltakere fra hele verden. Her utveksler vi erfaringer, formidler nye forskningsresultater og presenterer «best praksis» historier fra nær og fjern.