Standard Norge prosessen

EMCC deltar i en arbeidsgruppe med andre coaching foreninger og leverandører sammen med Standard Norge hvor det jobbes med å muliggjøre en norsk standard for Coaching i Norge. Arbeidsgruppene hvor EMCC deltar jobber i disse dager og ut høsten med å se på kriterier for:

  • Krav til kjernekompetanse for coacher
  • Krav til opplæring/undervisning
  • Krav til veiledning og sertifisering

Disse spesifikasjonene skal utredes og jobbes igjennom på tvers av fagforbund, foreninger, skoler og privat praktiserende coacher.

Bakgrunn

EMCC Norge deltar i standardisering

For noen måneder siden fikk EMCC Norge forespørsel av Standard Norge om å være med i en komite for å definere coaching-kompetanse. Rundt omkring i verden er det økende interesse for opprydding og EMCC Norge sa ja til å delta i arbeidet. Begrepet coach er kaotisk, dekker alt fra null til korte kurs til master- og doktorgrader. Om du søker på «coach» i LinkedIn får du 6.019.917 treff, tilsvarende i Norge 16.122.

Seriøse tilbydere

Seriøse tilbydere lider under at det er fritt fram, men også innkjøpere er av og til uforsiktige. Sverige hadde en stor coaching-skandale for noen år siden da Regeringen for å hjelpe arbeidsledige kjøpte coaching, men som viste seg å inneholde både ‘krystall-coaching’ og healing-seanser. Det resulterte i både kritiske reportasjer og en velskrevet komiserie.

Også NAV har sendt klienter som coacher ikke er kompetente til å hjelpe. Mange psykologer har behandlet skader der coacher av uvitenhet eller overmot har åpnet ting som de ikke klarer å håndtere.

Vi har alle ett eller annet – ingen er enten syk eller frisk.

Det er slik coaching får dårlig rykte og det oppstår krav om regulering.

Offentlig regulering?

For noen år siden avslo det engelske parlamentet et forslag fra coacher status som profesjon (Royal Charter) med begrunnelsen at samfunnet ikke har beov for å regulere en praksis som definerer sine kunder som ‘kun friske mennesker’. Forsøk på standardisering i Norge i 2008 var et forsøk fra NLP-siden å tilrive seg definisjonsmakt.
Det mislyktes.

Hos oss står samtidig prinsippet om næringsfrihet svært høyt; vi gjør farligere innkjøp enn noen timer hos en coach.
Ikke desto mindre er det flere land som ønsker å rydde opp: Brasil, Tyrkia, Romania, Italia, Frankrike og Ungarn – og nå Norge.

Det argumenteres blant annet for at kurs skal være godkjent av universiteter – man ønsker å komme bort fra pyramidene av utøvere som ingen har kontroll over.

En internasjonal standard kan være et svært godt mottrekk på vegne av våre 7000 medlemmer.

Har selv-regulering sviktet?

Men burde ikke akkreditering være nok? Jo, vi mener det. EMCC akkreditering er et bevis på kompetanse som er akseptert både av næringsliv og offentlige organisasjoner. EMCC ligger også i EU-databasen for selv-regulerende organisasjoner – det stilles en rekke krav.

Problemet er at selv-regulering langt på vei har endt opp i pyramider som lever sine egne liv.

Det er ikke lett å definere hva skal en coach kunne. Et weekend kurs hos en guru er selvsagt ikke tilstrekkelig. Men kanskje 5 x 2 dagers workshop innimellom praksis? I så fall, hvorfor en årsenhet slik det har blitt foreslått og tilbys på flere universiteter?

Minimum kompetanse til selvstendig arbeid er det vi i EMCC kaller Practitioner-nivå. En Senior Practitioner har en større verktøykasse og mer erfaring og kan ta tyngre oppdrag, men det er trolig nok for en standard at vi blir enige om Practitioner.

Komiteen skal finne ut av hva som er minimum for ansvarlig praksis – ikke bare for Norge, men slik at det kan bli en internasjonal standard.

Standard Norge, ISO

Konkret tar SN/K-258 sikte på å lage en norsk standard for coaching-kompetanse, som på lengre sikt kan bli en ISO-standard. Prosessen vil trolig ta 2-3 år inklusiv høringer. Vi vurderte at det er viktig å delta for å være orientert men ikke minst, vi har mye å bidra med. Også ICF deltar, sammen med en rekke norske tilbydere, såkalte skoler.

På vegne av EMCC Norge har jeg allerede satt vårt merke på komiteen, men siden jeg nå flytter (tilbake) til Tyskland vil Mariann Marthinussen representere EMCC Norge i komiteen. Selv vil jeg være engasjert sentralt i EMCC Global men som varamedlem får jeg alle dokumenter og kan delta på møter når jeg er i Norge. Det blir spennende!

Kontakt gjerne Mariann for spørsmål om komitearbeidet; og meg for spørsmål om akkreditering og internasjonalt arbeid.

Paul O Olson, Dr Psych MBA
1 Mars 2020