Faglig veiledning

Som tilbud i ditt medlemskap vil du få tilgang til rabattert veiledning.

EMCC sitt rammeverk og akkrediteringer krever at medlemmer går til jevnlig veiledning. Dette for å sikre den faglige og profesjonelle utviklingen.

Du finner datoer for veiledning under aktiviteter.

EMCC Retningslinjer for tilsyn med mentorer og coacher er som følger.

Bakgrunn

EMCCs internasjonale organisasjon har utviklet noen retningslinjer for veiledning. Bakgrunnen for disse retningslinjene må sees i EMCCs generelle ønske om å heve og profesjonalisere feltet innen veiledning, coaching og veiledning, og helst gjennom akkreditering og standardisering.

Definisjon

Veiledning er samspillet som oppstår når en mentor eller coach bringer sine mentor- eller coaching opplevelser til en veileder for å bli støttet og å engasjere seg i reflekterende dialog og samarbeidslæring med sikte på å utvikle og komme mentoren eller coachen, deres klienter og deres organisasjoner til gode.

Våre akkrediterte veiledere i Norge er:
 Mariann Marthinussen

EIA-MP & ESIA

Mariann er akkreditert Master Practitioner og Supervisor etter EMCC (European Mentoring and Coaching Council) sin globale standard.

Hun har bakgrunn fra over 16 år i internasjonalt næringsliv og er psykoterapeut, coach, lærer og faglig veileder i Psykosyntese med mer enn 15 års erfaring fra klientarbeid, grupper og teamutvikling, samt undervisning.

Email: mariann@levdittliv.no

Mer info her: https://levdittliv.no/kurs-og-foredrag/faglig-veiledning/

Dr. Paul O Olson

EIA-MP & ESIA

Paul er akkreditert Master Practitioner og Supervisor etter EMCC (European Mentoring and Coaching Council) sin globale standard.

Paul har bakgrunn fra internasjonal ledelse. Han er psykolog med hovedfag i organisasjonspsykologi (Stockholm), senere coaching psykolog og doktorgrad i psykoterapi (London). Har praksis fra mange år med miljøterapi, og som psykolog inklusiv CBT, Gestalt, grupper i kombinasjon med eksistensiell terapi. Akkreditert som klinisk veileder i British Psychological Society (BPS).

Paul har en sentral posisjon i arbeidet med Norsk Standard for Coaching på vegne av EMCC Norge og EMCC Global.

Email: paul.olson@nordicheads.com

Paul tar enkeltveiledning til EIA Senior og Master Practitioner, inkl. re-akkreditering.  Skriv epost dersom du er interessert i å delta.