Hvorfor bli medlem?

Fordi du får:
 • Deltakelse i et globalt nettverk uten å være i en kjøps- / salgssituasjon.
 • Rabatt ved deltakelse i EMCCs Mentoring & Coaching Conference
 • Rabatterte kostnader for alle akkrediteringer
 • Oppføring for individuelle veiledere, coacher og / eller mentorer i EMCCs ‘Find a Mentor / Coach’ database
 • Gratis abonnement på International Journal of Mentoring and Coaching
 • Nyhetsbrev
 • Verdensomspennende nettverk med andre mentorer / coacher
 • Faglig veiledning og profesjonell utvikling
 • Videreutvikling av din kompetanse.
 • Lokale arrangementer
 • Mulighet til å melde seg frivillig, bidra til og påvirke veiledning / coaching.
 • EMCC er et sted hvor du vil bli introdusert for den nyeste forskningen innen feltet.
 • EMCC er også et sted hvor du kan bli klar over hvilke krav du som kunde kan stille til leverandørenes kompetanse. Du kan komme med ønsker til bransjen for å oppnå bedre resultater.
 • Direkte inspirasjon til hvordan du kan la lederne inspireres av mentor- og coachingsteknikker – for å oppnå større eierskap blant de ansatte

Pris

 • Personlig medlemskap NOK 1700 pr år.
 • Bedriftsmedlemskap inntil 3 medlemmer NOK 4200 pr år (inkl. 3 ansatte). NOK 1200 per ansatt utover dette.
 • NGO medlemskap over 3 medlemmer NOK 3200 pr år (inkl. 3 ansatte). NOK 800 pr ansatt utover dette.
 • Student medlemskap NOK 900 pr år (forutsetter minimum 1 års utdanning).

Jeg ønsker mer informasjon