Våre tilbud

Green Mentoring Masterclass

Paul O Olson åpner Green MentoringTM prosjektet for EMCC medlemmer i Norden. Ved tilstrekkelig interesse vil han kjøre en Climate Masterclass for medlemmer av EMCC Nordic.

En Climate Masterclass fokuserer på fire temaer: Fotavtrykk. Sirkulær økonomi. Teknologiutvikling. Hvordan mentoring kan bidra til å løse klimaproblemet.

Deltagelse forutsetter en viss interesse for globale trender.

Din coaching stil og type

Online kurs for deg som vil lære mer om profil veiledning.

​Din personlighetstype kan gjenkjennes gjennom den motivasjon som driver din utvikling mot personlig suksess og overflod. Det er de talent som du er mest bevisst at du har. Den viser hvordan du skaper deg et selvstendig voksent liv og yrke, og sikrer deg økonomisk og sosial trygghet og status.

Kunnskap om din personlighetstype vil kunne gi deg større gjennomslagskraft, individualitet og «edge», slik at du kan oppnå større suksess med det du gjør.

Klikk her for mer informasjon.