Kompetanserammer

EMCC «Competence Framework» er resultatet av et omfattende og samarbeidende forskning for å identifisere kjernekompetansen til en profesjonell coach og mentor.

Denne er allment anerkjent, betraktet og godkjent innen coaching- og mentorskapssamfunnene.

Det er gullstandarden for coaching og mentoring, ment for enkeltpersoner, samt coaching og mentoring utviklingsprogrammer.

Det er åtte kompetansekategorier fordelt på fire nivåer:

Kompetansekategorier
  • Forstå selvet
  • Forpliktelse til egenutvikling
  • Administrere kontrakten
  • Å bygge forholdet til kunde/klient
  • Skape innsikt og læring
  • Resultat og handlingsorientering
  • Bruk av modeller og teknikker
  • Evaluering
  • Hver kategori har en rekke spesifikke funksjonsindikatorer, og kravene øker på hvert av de fire nivåene.

Last ned EMCC kompetanse rammeverk her (kun engelsk).