Europeiske akkrediteringer

Våre akkrediteringer setter standarder for mentoring, coaching og veiledning.

For hver akkreditering nedenfor er det lenke til nettstedet EMCC Global, hvor du kan finne mer informasjon.

Du er selvsagt også velkommen til å ta kontakt direkte!

5-day challenge

Dette er et program hvor medlemmene får 1-ukes personlig støtte online til å gjennomføre og skrive sin søknad for akkreditering. Forutsetningen er at man allerede har oppfyller alle formelle krav som antall timer praksis, veiledning og relevante modeller/metoder. Det eneste som gjenstår er å skrive dokumentasjonen for akkreditering.

Dette er et godt tilbud dersom man ikke har deltatt på EQA-akkrediterte kurs, men har andre relevante kurs og erfaring som tilsammen oppfyller/overskrider kravene. 5DC gjør det enkelt om du har ICF-sertifiseringer, master i coaching fra universitet eller praksis fra coaching psykologi på toppen av bachelor, master eller profesjonsstudier.

5DC kan brukes som siste steg i en skreddersydd fast-track dersom du trenger påfyll av veiledning, modeller eller metoder. Ta gjerne kontakt for tilbud.

Disse arrangeres 1-2 ganger i året. Les mer her. 

EIA

Europeisk individuell akkreditering EIA-diplomet viser at en individuell mentor eller coach har riktig kunnskapsnivå, ferdigheter og innsikt til evidens-basert, forsvarlig praksis. Det er fire nivåer: Foundation (lavest), Practitioner, Senior Practitioner og Master Practitioner.

Våre akkrediterte medlemmer her
 • Paul O Olson, Dr Psych, CPsychol, EIA Master Practitioner (MP) & Supervisor (ESIA)
 • Mariann Marthinussen, EIA Master Practitioner (MP) & Supervisor (ESIA)
 • Thor-Erik Gulliksen, EIA Master Practitioner (MP)
 • Konrad Magnus, EIA Master Practitioner (MP)
 • Silja Kaldhol, EIA Senior Practitioner (SP)
 • André Sunde, EIA Senior Practitioner (SP)
 • James Kinyanjui Karanja, EIA Practitioner (P)
 • Siv Stellander, EIA Practitioner (P)
 • Odd Erik Blegeberg, EIA Practitioner (P)

EQA

European Quality Award – For leverandører av kurs. Kurs med dette diplomet oppfyller EMCC’s forskningsbaserte standarder (Competency Framework). Studenter med bestått EQA-kurs akkrediteres på det EIA-nivået som kurset er godkjent for.

ESIA

European Supervision Individual Accreditation Alle veiledere bør i tillegg til egen praksis som mentor/coach ha formell utdanning/kurs og erfaring både fra å veilede og å bli veiledet. ESIA-diplomet forutsetter minimum 150 timer egen praksis som veileder for coacher og/eller mentorer.

Våre akkrediterte medlemmer her
 • Paul O Olson, Dr Psych, CPsychol, EIA Master Practitioner (MP) & Supervisor (ESIA)
 • Mariann Marthinussen, EIA Master Practitioner (MP) & Supervisor (ESIA)

ESQA

European Supervision Quality Award – Brukes om kurs i praksis-veiledning. Kurs med dette diplomet fokuserer på modeller og refleksjon, individuelt eller i grupper. Man skal ha egen erfaring som coach/mentor, mange også fra psykoterapi. ESQA oppfyller EMCC’s forskningsbaserte standarder (Competency Framework og Supervision Framework).

ITCA

Individuell teamcoach-akkreditering – Coaching av team på ulike nivåer har blitt et satsingsområde med stor aktivitet og stor bredde i teorier og tilnærming. Å coache et team er annerledes enn å coache den enkelte i en gruppe. ITCA-diplomet er en ny akkreditering for coacher/mentorer i 2020 og har samme nivåer som EIA.

Våre akkrediterte medlemmer her
 • Grete Søyland, ITCA-F

IPMA

EMCC Global Individual Programme Manager Accreditation (IPMA) and EMCC Global Programme Manager Quality Award (PMQA) er bevis for høy kompetanse og seriøsitet i å lede programmer for coaching, mentoring og veiledning.

Våre akkrediterte medlemmer her
 • John Ingram, IPMA (MSF – Leger uten grenser)

ISMCP

International Standards for Mentoring and Coaching Programmes (ISMCP) er en internasjonal, uavhengig akkreditering som gis til organisasjoner som lager, leverer og kvalitetssikrer mentoring og/eller coaching-programmer internt eller for kunder, eksempelvis organisasjonsutvikling. Det er en integrert og viktig akkreditering som viser en profesjonell tilnærming og ledelse av slike prosjekter/programmer.

ISMCP inneholder sjekklister og et omfattende rammeverk for organisasjoner som vil bygge og vedlikeholde coachende lederskap og gode verdier.

Våre akkrediterte medlemmer her
 • MSF Médicins Sans Frontières, Leger Uten Grenser (Gold Award), ISMCP